Beskrivning

Boken är en beskrivning av riksdagsmannen Petter Jönsson från Träslända i Nässjö. Hans liv och gärning som lokal förtroendeman och riksdagsman för bondeståndet, som representant för Tveta, Vista och Mo härader under perioden 1828-1858. Boken är utgiven 1970. Förlag: Nässjö Hembygdsförening. Tryckt hos H. Halls Boktryckeri AB Jönköping.

Kontakt

Stad: Nässjö
Namn: Karl-Erik Almén
Telefonnummer: 0706012023
Kontakta annonsören
nopic